Het Heideerlebnespfad bij Altenlotheim.

van Frankenau naar Altenlotheim via het Kellerwald en via het Lorfetal weer terug
  afslag bij Am Köppel (2) komen. U ziet hier aan uw linkerhand een groot houten sculpture met daar bovenop een uil. Hier gaan we wederom linksaf. Deze weg, de "Am Köppel", loopt vanaf hier behoorlijk stijl
Am koppel   omhoog. Het eerste deel is nog geasfalteerd, maar al snel komt u op een verhard pad. Am koppel Als u aan uw rechterkant kijkt ziet u een
  aantal tuintjes. Wij vragen ons nog steeds af hoe mensen op een dergelijke helling
  hun gras gemaaid krijgen.

  Bij de eerstvolgende bocht naar links in de weg is er aan uw rechterkant een zitje
  (3) , waar u even kunt uitrusten en tegelijkertijd uitkijkt over de Frankenauerstraße en
  zo heel goed kunt zien hoeveel u in korte tijd toch aan hoogte gewonnen heeft.

  Niet veel verderop komt u de eerste informatiekiosk tegen, waarvan er nog vele zullen
  volgen op deze wandelroute.

  Als u doorwandelt bereikt u op een gegeven moment de afslag naar Frankenau
(4) .
  Hier gaat u rechtdoor en laat de afslag voor wat ze is. Recht voor u ziet u dan een houten hutje waarin weer veel informatie is
  ondergebracht welke u op uw gemak kunt bekijken. Wat tijdens deze wandelroute vooral leuk is voor de kinderen, zijn de diverse
  vraagstukken die voorgesteld worden in deze informatie kiosken.
De herder met zijn hond en schapen
  Iets verderop komen we weer op een kruising van paden
  (5) . De routewijzer stuurt ons hier naar rechts. Het pad
  gaat weer wat stijler omhoog en gaat iets verder in een
  bocht naar links.
  Als u nog weer verder loopt komt u op een gegeven moment houtsnijwerken tegen van de schaapsherder met zijn schapen en hond.
(6)
  Vanaf dit deel van de wandelroute heeft u ook een prachtig uitzicht over het dorp Altenlotheim, en bij helder weer over diverse andere
Altenlotheim   dorpen nog
  verder weg.

  Uiteraard komt
  u iets verder
  wederom op
  een kruising.
  Rechtsaf gaat
  het pad verder
  langs de bos-
  rand, maar u
  neemt de afslag naar links
(7) , door de velden. Hier moet u goed opletten naar de
  richting waarin het bord wijst, want het is niet echt duidelijk. U ziet iets verder echter
  wederom een informatiebord en een speeltuin
(8) op een tiental meters waar u zich op kunt richten. U volgt dit graspad totdat u wederom Speeltuin   een weg tegen komt. (9) Deze weg steekt u recht over en gaat verder op het graspad, waarbij u de boerenopslag aan uw rechterhand
  houdt. Dit stuk van de route gaat behoorlijk stijl omlaag. Met name bij vochtig weer is het zaak om hier goed uit te kijken.

  We arriveren dan in de bocht van een geasfalteerde weg. Door naar rechts af te slaan volgen we deze weg en lopen we het bewoonde
Het kleine vakantiehuisje bovenin Altenlotheim   deel van Altenlotheim weer in.

  Op de volgende kruising
(10) gaan we naar rechts en meteen na circa 10
  meter weer naar links
(11) . De weg die we nu volgen is wederom behoorlijk
  stijl. Aan onze rechterkant passeren we de loods van Finke, terwijl we even
  later aan onze linkerkant het Ferienappartement met dezelfde naam
  passeren.

  We volgen deze weg totdat we bij een soort van klein vakantiehuisje komen
  (12) . Voor dat vakantiehuisje slaan we af naar rechts. We zien op het
  moment dat we zijn afgeslagen meteen al aan dit pad devolgende woning.

  Vlak voor deze woning slaan we linksaf. Het is even opletten, want het
  bestraatte pad is van de eigenaar van de woning
(13) . Wij moeten het
  graspad volgen dat omhoog loopt aan de linkerkant van de woning. Dit pad heeft ook wederom een stijgende helling. Halverwege het pad komt een nog een zg bijenhuis tegen. We volgen het pad totdat we op
  een min of meer verharde weg terecht komen.
(14) We gaan hier rechtsaf, de verharde weg op, maar vlak daarna weer naar links. Onze wandelroute valt hier voor een stukje samen met een andere route: De
Wandelen Wandelen1   Kellerwaldsteig.

  Vlak na een soort van bunker, zo’n 50 meter verderop, stuurt de bewegwijzering
  ons letterlijk en figuurlijk het bos in.
(15) Voor het stuk dat nu volgt moet u echt
  een goede conditie hebben en goed op de wegwijzers letten, want het woord “pad”
  is hier namelijks te gebruiken.

  Een aantal wegwijzers verder komen we weer weer op dezelfde verharde weg
  terecht waar we eerder op liepen.
(16) We steken de weg diagonaal naar rechts
  over en vervolgen onze weg.
  We lopen nu hoog boven de bebouwde kom en hebben bij helder weer een fraai
  uitzicht tot helemaal aan Frankenau aan toe.
  De weg maakt een flauwe bocht naar links. Midden in de bocht staat een hele leuke informatiekiosk voor kinderen: hier kunnen ze de geluiden vogels
  van de verschillende vogels horen.

Herten op de gevel van de woning   We blijven de borden volgen, en komen zo na een aantal kruisigen boven in
  Altenlotheim terug.

  De eerste afslag naar rechts slaan we af
(17) Zo lopen we het centrum van Altenlot=
  heim in, langs o.a. een woning met wel een hele mooie muurbeschildering.

  Halverwege de Koppenweg (18) gaan we rechtsaf en komen we met een boog weer
  terug op de Frankenauer Straße, de weg waar we onze wandeling bijna twee uur
  eerder begonnen. (19) Op de Frankenauer Straße gaan we linksaf en komen we na
  een paar honderd meter vanzelf weer bij onze auto terug.

  Overigens kunt u ook met de bus vanuit Frankenau in Altenlotheim komen. De beide
  haltes van de bus liggen vlak naast onze parkeerplaats.
De grafiek welke het verloop van de hoogtes aangeeft in deze wandelroute.
Download het GPS-bestand van deze route:
Heide erlebnispfad.gpx

Download of bekijk het geillustreerde PDF-bestand van deze route:
Het Heide Erlebnispfad.pdf (1092 kb)


Deze wandelroute, gezien vanuit Google-Earth.